Klachtenprocedure

Een goede verhouding met uw zorgverlener is belangrijk. Mocht u ondanks onze inzet een opmerking of zelfs een klacht hebben dan horen wij dat graag. U kunt telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers op 020- 664 26 72 of via onze mailadres info@fysiotherapieschinkelkade.nl

Als wij u klacht niet naar wens hebben kunnen afhandelen kunt u zich wenden tot de tuchtraad van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, (KNGF).